Úpravy veřejných prostranství

Dotační program Jihočeského kraje - Program obnovy venkova JčK v roce 2018

Akce: "Zahradní technika na údržbu veřejné zeleně"

Pořízení jednoosého malotraktoru na sekání vzrostlé trávy v mokřinách.

 

Celkové náklady:               153.887,80 Kč

Dotace:                                 60.000,-     Kč

Vlastní zdroje:                      93.887,80 Kč

 

Fotografie pořízeného stroje:
Dotační program Jihočeského kraje - Program obnovy venkova JčK v roce 2018 Dotační program Jihočeského kraje - Program obnovy venkova JčK v roce 2018

Dotační program Jihočeského kraje - Program obnovy venkova JčK v roce 2017

Akce: "Oplocení školních zahrad"

Akce spočívala ve výměně celého oplocení zahrad Základní školy a Mateřské školy Zubčice, které bylo již v havarijním stavu. Opravou plotů jsme tedy zajistili bezpečnost dětí při pohybu na zahradách. Zahrady jsou každodenně využívána školními dětmi, ale také jsou využívané pro volnočasovou aktivitu mládeže naší obce.

 

Celkové náklady:        456.866,- Kč

Dotace:                        200.000,- Kč

Vlastní zdroje:            256.866,- Kč

 

Opravené ploty si můžete prohlédnout v následující galerii:

Před opravou: ZDE

Po opravě: ZDE

Úpravy veřejných prostranství - archiv změn