Kaple Markvartice

Dotační program Jihočeského kraje - Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2018 - opatření č. V - Nemovité kulturní památky

Podařilo se podstatně snížit zavlhčení objektu a vyřešit statické poruchy - sanace trhlin. Kromě zlepšení technického stavu kaple je přínosem rovněž zlepšení jeho architektonického czhledu a estetického vnímání.

 

Celkové náklady:        211.026,- Kč

Dotace:                        100.000,- Kč

Vlastní zdroje:             111.026,- Kč

Dotační program Jihočeského kraje - Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2017 - opatření č. V - Nemovité kulturní památky

Obnova zajistila prodloužení životnosti kulturní památky, došlo k zachování historické podstaty objektu. Snížením vlhkosti dojde k rozsáhlejšímu a kvalitnějšímu využívání kaplce. Oprava přispěje k větší atraktivitě místního i turistického zájmu o památku i obec.

Celkové náklady akce:                 289.275,- Kč

Dotace:                                           120.000,- Kč

Vlastní zdroje:                               169.275,- Kč

Kaple Markvartice - archiv změn