Příspěvky

Žádosti o příspěvky

  • Příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce konané v obci Zubčice a osadách Markvartice a Zubčická Lhotka ZDE
  • Žádost o příspěvek na provoz a údržbu zařízení v obci Zubčice a osadách Markvartice a Zubčická Lhotka ZDE
  • Vyúčtování příspěvku na kulturní, sportovní a společenské akce konané v obci Zubčice a v osadách Markvartice a Zubčická Lhotka ZDE
  • Vyúčtování příspěvku na provoz a údržbu zařízení v obci Zubčice a v osadách Markvartice a Zubčická Lhotka ZDE
  • Žádost o finanční příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce konané v obci Zubčice a v osadách Markvartice a Zubčická Lhotka ZDE
  • Žádost o finanční příspěvek na provoz a údržbu zařízení v obci Zubčice a v osadách Markvartice a Zubčická Lhotka ZDE