Kaple Markvartice

Dotační program Jihočeského kraje - Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2018 - opatření č. V - Nemovité kulturní památky

Podařilo se podstatně snížit zavlhčení objektu a vyřešit statické poruchy - sanace trhlin. Kromě zlepšení technického stavu kaple je přínosem rovněž zlepšení jeho architektonického czhledu a estetického vnímání.

 

Celkové náklady:        211.026,- Kč

Dotace:                        100.000,- Kč

Vlastní zdroje:             111.026,- Kč