Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.01. – 14.01.2023

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Jihočeský kraj

Okres: Český Krumlov

Obec: Zubčice

Obec Zubčice – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 1 1 100,00 328 255 77,74 255 253 99,22
2. kolo 1 1 100,00 326 243 74,54 243 241 99,18

Obec Zubčice

Tabulka umožňuje výběr jmenných seznamů a přehledů podle příjmení nebo čísla. Přístupný seznam je označen znakem velké X, nepřístupný znakem velké N. Tabulka zobrazuje výsledek volby. Postupující kandidát je označen znakem plus před svým číslem, zvolený kandidát je označen hvězdičkou. Nepostupující kandidáti mají místo počtu a % hlasů znak velké X.
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 20 7,90 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 10 3,95 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 101 39,92 166 68,87
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 2 0,79 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 44 17,39 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 67 26,48 75 31,12
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 1 0,39 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 8 3,16 X X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát