Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce


Obecní zastupitelstvo
Starostka: Bc. Hana Slámová uvolněný člen
Místostarosta: Aleš Kališ neuvolněný člen
Další členové OZ: Jiří Kunt neuvolněný člen
  Jan Pils neuvolněný člen
  Miloš Štěpánek neuvolněný člen
  Mgr. František Talíř neuvolněný člen
  Bc. Vlastislav Hulík neuvolněný člen
Předsedové komisí
Předseda finančního výboru: Jiří Kunt                                
Předseda kontrolního výboru: Mgr. František Talíř
Předseda stavebního výboru: Bc. Vlastislav Hulík

 

Členové výborů

finančního výboru: Ing. Michal Beneš a Ing. Karla Bürgerová    
kontrolního výboru: Ing. Petr Adamec a Ing. Martin Benda
stavebního výboru: Ing. Martin Benda a Miloš Štěpánek