Zubčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Zimní údržba a parkování vozidel

informace pro občany

Rád bych upozornil občany, že od 1. listopadu 2018 začal platit Plán zimní údržby obce Zubčice
pro rok 2017/18
(dále jen "plán"). Podle tohoto plánu pro zimní období jsou všichni uživatelé komunikací a chodníků v naší obci povinni umožnit smluvnímu partnerovi obce Zubčice (firmě Zemos) provádět zimní údržbu a dále dbát zvýšené opatrnosti při užívání komunikací a chodníků.

V souvislosti se zimní údržbou ale nastává každoroční problém, kdy zaparkovaná vozidla na komunikacích a chodnících v centru obce tvoří překážku při provádění této činnosti. Na těchto místech pak technika musí odstavená vozidla v bezpečné vzdálenosti objíždět, nelze zde odklízet sníh a námrazu a nelze zde ani použít inertní posyp nebo sůl. Části komunikací a chodníků následně zůstávají neošetřeny a vzniká zde zvýšené nebezpečí nehod nebo úrazů.

Každý řidič by si měl uvědomit, že i při parkování vozidla na veřejném prostranství je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Jednou ze základních povinností je dodržení průjezdnosti komunikace, tedy zanechat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Dalším pravidlem je zákaz stání na veřejné zeleni nebo na chodníku. A ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, ji musí neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. V neposlední řadě je nutné připomenout, že téměř každá nemovitost má ve svém kolaudačním rozhodnutí pro parkování osobních automobilů vlastníků a uživatelů nemovitostí vyhrazen určený prostor.

Vzhledem k tomu, že neošetřené části vozovek a chodníků snižují bezpečnost dopravy v obci, bude obecní úřad Zubčice na tuto skutečnost pravidelně dotčené majitele vozidel upozorňovat. Pokud ani po výzvě nedojde k nápravě situace, je obecní úřad po domluvě s Policií ČR připraven řešit tento problém jako možný přestupek v trestní komisi. Majitel či uživatel takto odstaveného vozidla se poté musí připravit také na důsledky, které vyplynou z případné dopravní nehody na neošetřené části vozovky.

Závěrem bych chtěl občanům poděkovat za pochopení a pomoc při řešení problémů spojených se zimní údržbou. Osobně jsem přesvědčen a myslím si, že se mohu takto vyjádřit i za celé zastupitelstvo, že zimní údržba v obci je na dobré úrovni a až na mimořádné situace se daří v zimním období udržovat komunikace sjízdné. Je to i díky profesionalitě řidičů techniky, kterým bych chtěl tímto poděkovat
a slíbit jim veřejně maximální podporu starosty a zastupitelstva obce. Pokud budete mít k zimní údržbě jakékoliv připomínky nebo stížnosti, volejte, prosím, přímo starostovi, případně na obecní úřad.

 

                                                                                                                                    Radek Kalkuš, starosta obce

                                                                                                                                    Tel: 725 190 326

Datum vložení: 21. 11. 2018 7:31
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2018 7:35
Autor: Správce Webu