Zubčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Vývozy septiků

Zajištění vývozů septiků v obci Zubčice

Obec Zubčice jako majitel a správce kanalizace odpadních vod v Zubčicích, Markvarticích a Zubčické Lhotce umožní majitelům nemovitostí od listopadu letošního roku vyvážet septiky ve spolupráci se smluvní firmou obce. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Prvok s.r.o., která bud pro obecní úřad, a v případě zájmu také pro občany, zajišťovat vývozy septiků. Nabídka je ale určena pouze pro ty, kteří mají s obcí uzavřenu smlouvu na čištění odpadních vod.

Obecní úřad bude shromažďovat žádosti od majitelů nemovitostí pro bydlení v obci a bude zajišťovat objednání v předem určený termín vývoz septiků (ne vyvážecích odpadních jímek a podobně). Žádosti o vývozy budou přijímat pracovníci obce emailem info@zubcice.cz popřípadě na tel. čísle 380 331 432, kdy kromě jména a adresy a telefonního čísla je nutné upřesnit přibližný objem septiku, přesnou polohu a možnost příjezdu k šachtě. Pracovníci obce pak oznámí žadateli termín a přibližný čas, případně zda je nutná přítomnost u vývozu. Ne vždy je totiž možné odsávat septik z příjezdové cesty nebo veřejného prostranství a v tomto případě bude přítomnost žadatele nutná.

Cena za vývoz je díky množstevní slevě stanovena na 500 Kč za 1 m3 vyvezených odpadních vod a zahrnuje jak dopravu, tak i likvidaci na nejbližší ČOV. Částka za vývoz bude připočtena ke stočnému za minulé období. Cenu pak bude možné ještě snížit díky případnému příspěvku obce.

Protože se jedná o nově zaváděný systém vývozu odpadních vod, není možné ze začátku vyloučit případné problémy. Doufám ale, že zavedení tohoto systému bude jak pro občany, tak pro obec přínosem. Pro občany to může znamenat levnější a jednodušší služby. Pro obec pak snížení zatížení biologických rybníků a tím naplnění vodohospodářských rozhodnutí. 

Datum vložení: 5. 11. 2020 13:59
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2020 14:00
Autor: Radek Kalkuš