Navigace

Obsah

ZubčiceObec Zubčice se nachází v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358. V obci žije cca 400 obyvatel v cca 120 domech na celkové rozloze obce 949 ha. Obec leží na úpatí vrchoviny Poluška, lidově zvané Kuklíky, v nadmořské výšce 620 m.n.m.  Obec je složena ze tří částí a to Zubčice, Zubčická Lhotka a Markvartice.
Obec disponuje veškerou občanskou vybaveností k pohodlnému a plnohodnotnému životu. V obci je řada možností kulturního, ale rovněž sportovního vyžití. Obec křižuje cyklistická stezka.
Okolí obce pak nabízí řadu příjemných turistických a vycházkových tras s výhledy na dominantní scenérie okolí - tedy severovýchodní výhled na malebnou vísku posazenou na samém vrcholu protilehlého vrchu Svatý Ján nad Malší a ze strany jižní pak výhled na Včelíny, nejvyšších vrchol Blanského lesa - Kleť a na horizont Blanského lesa obecně.

 

Zimní údržba a parkování vozidel

Rád bych upozornil občany, že od 1. listopadu 2018 začal platit Plán zimní údržby obce Zubčice
pro rok 2017/18
(dále jen "plán"). Podle tohoto plánu pro zimní období jsou všichni uživatelé komunikací a chodníků v naší obci povinni umožnit smluvnímu partnerovi obce Zubčice (firmě Zemos) provádět zimní údržbu a dále dbát zvýšené opatrnosti při užívání komunikací a chodníků.

V souvislosti se zimní údržbou ale nastává každoroční problém, kdy zaparkovaná vozidla na komunikacích a chodnících v centru obce tvoří překážku při provádění této činnosti. Na těchto místech pak technika musí odstavená vozidla v bezpečné vzdálenosti objíždět, nelze zde odklízet sníh a námrazu a nelze zde ani použít inertní posyp nebo sůl. Části komunikací a chodníků následně zůstávají neošetřeny a vzniká zde zvýšené nebezpečí nehod nebo úrazů.

Každý řidič by si měl uvědomit, že i při parkování vozidla na veřejném prostranství je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Jednou ze základních povinností je dodržení průjezdnosti komunikace, tedy zanechat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Dalším pravidlem je zákaz stání na veřejné zeleni nebo na chodníku. A ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, ji musí neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. V neposlední řadě je nutné připomenout, že téměř každá nemovitost má ve svém kolaudačním rozhodnutí pro parkování osobních automobilů vlastníků a uživatelů nemovitostí vyhrazen určený prostor.

Vzhledem k tomu, že neošetřené části vozovek a chodníků snižují bezpečnost dopravy v obci, bude obecní úřad Zubčice na tuto skutečnost pravidelně dotčené majitele vozidel upozorňovat. Pokud ani po výzvě nedojde k nápravě situace, je obecní úřad po domluvě s Policií ČR připraven řešit tento problém jako možný přestupek v trestní komisi. Majitel či uživatel takto odstaveného vozidla se poté musí připravit také na důsledky, které vyplynou z případné dopravní nehody na neošetřené části vozovky.

Závěrem bych chtěl občanům poděkovat za pochopení a pomoc při řešení problémů spojených se zimní údržbou. Osobně jsem přesvědčen a myslím si, že se mohu takto vyjádřit i za celé zastupitelstvo, že zimní údržba v obci je na dobré úrovni a až na mimořádné situace se daří v zimním období udržovat komunikace sjízdné. Je to i díky profesionalitě řidičů techniky, kterým bych chtěl tímto poděkovat
a slíbit jim veřejně maximální podporu starosty a zastupitelstva obce. Pokud budete mít k zimní údržbě jakékoliv připomínky nebo stížnosti, volejte, prosím, přímo starostovi, případně na obecní úřad.

 

                                                                                                                                    Radek Kalkuš, starosta obce

                                                                                                                                    Tel: 725 190 326

Kontakt

Obec Zubčice

00246221
DIČ
CZ00246221

Adresa

Zubčice 2
382 32 Velešín
Kraj
Jihočeský
Okres
Český Krumlov

Kontaktní spojení

starosta - Kalkuš Radek: 724 190 326
účetní - Růžena Doubková: 724 153 277
Vladislava Tomášková-asistentka: 739 468 800
účetní - Doubková Růžena: doubkova@zubcice.cz
starosta - Radek Kalkuš: starosta@zubcice.cz
Obec Zubčice: info@zubcice.cz
Webové stránky obce: www.zubcice.cz/
Datová schránka: ekpaneh

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 16:30
úterý7:00 - 12:30
středa7:00 - 16:30
pátek7:00 - 12:00

Aktuality a akce

10.02.2020

Omluva školské rady při ZŠ a MŠ Zubčice

Omluva školské rady při ZŠ a MŠ Zubčice

Detail Aktuality

04.02.2020

akce pořádané o.s. "Zubčice se baví" pro rok 2020

Akce 2020 "Zubčice se baví"

Detail Aktuality

10.01.2020

Pozvánka na "Výroční členskou schůzi občanského spolku „Zubčice se baví“

Výroční členská schůze občanského spolku „Zubčice se baví“

Detail Aktuality

10.01.2020

Termíny placení poplatků 2020

Termíny placení poplatků 2020

Detail Aktuality

04.12.2019

termíny vývozu odpadu 2020

termíny vývozu popelnic 2020 a rozpis rozvozu skla a papíru 2020

Detail Aktuality

Úřední deska

20.02.2020 - 31.12.2020

Rozpočtové opatření č.1-2020

25.11.2019 - 20.01.2021

Schválený rozpočet Oú 2020

25.11.2019 - 31.12.2020

Schválený rozpočet Oú 2020